gwef

Ychydig o fyrbrydau sy'n addas ar gyfer cŵn

Ar gyfer cŵn barus, yn ogystal â bwydo bwyd ci bob dydd, bydd y perchennog hefyd yn bwydo rhai ffrwythau ychwanegol, byrbrydau, ac ati, i'r ci atodiad maeth ar yr un pryd, ond hefyd yn gallu datrys newyn.Heddiw Xiaobian i gyflwyno i chi, yn addas ar gyfer cŵn i fwyta ychydig o "byrbrydau", nid yw blasus yn ddrud!

caws

Os nad yw'ch ci yn anoddefiad i lactos, mae caws yn opsiwn byrbryd gwych oherwydd ei fod yn uchel mewn protein, calsiwm, golau mewn blas, ac yn hawdd ei dreulio.Mae byrbrydau fel caws feta yn uchel mewn calsiwm.Gallwch chi roi calsiwm i'ch ci, ond peidiwch â bwyta gormod.

Cyw iâr yn sych

Cig yw'r hyn y mae cŵn yn hoffi ei fwyta.Mae cyw iâr sych a hwyaden yn fyrbrydau da.Mae byrbrydau cig yn gig sych neu selsig, sy'n gnoi ac yn hoff iawn o fwyta.Argymhellir “bwyta nid cyw iâr seimllyd”, sy'n isel mewn braster a gall helpu i lanhau ceg y ci.

Bisgedi ci

Mae cwcis cŵn nid yn unig yn ffordd o leddfu newyn ci, maent hefyd yn gwasanaethu fel hyfforddiant ac yn opsiwn byrbryd da i gŵn.A gall y ffibr yn y cwcis helpu i ddileu anadl ddrwg a helpu gyda threulio, gan leihau'r siawns o garthion drewllyd.

Os yw cŵn eisiau lleihau aroglau carthion a rhwymedd, mae'n well gwella eu diet.Mae'n well dewis rhywfaint o fwyd ci sy'n hawdd ei amsugno.Gall y bwyd sy'n cynnwys powdr yucca wella amsugno gastroberfeddol a gwella aroglau stôl.

Er enghraifft, mae "Ole Dog Snack" yn mabwysiadu'r broses sychu, yn cadw blas gwreiddiol y deunyddiau bwyd, nid yw'n seimllyd ac nid yw'n mynd yn boeth.Mae bwyta mwy o ffrwythau a llysiau ar adegau cyffredin ac ychwanegu probiotegau yn ddefnyddiol i wella swyddogaeth berfeddol cŵn.

Casgliad: Beth yw hoff fyrbryd eich ci?


Amser post: Awst-11-2011