gwef

Cyflwyno danteithion anifeiliaid anwes wedi'u rhewi-sychu

Technoleg rhewi-sychu yw rhewi cig amrwd ffres yn gyflym ar finws 40 gradd Celsius ac yna ei sychu a'i ddadhydradu.Mae hon yn broses gorfforol.Mae'r broses hon yn tynnu'r dŵr o'r cynhwysion yn unig, ac mae'n well cadw'r maetholion yn y cynhwysion.Mae cynhwysion wedi'u rhewi-sychu yn aros yn ddigyfnewid o ran cyfaint, yn rhydd ac yn fandyllog, yn ysgafn iawn o ran pwysau, yn grensiog ac yn hawdd eu cnoi, a gellir eu hadfer i gyflwr ffres ar ôl cael eu socian mewn dŵr.

Mae danteithion anifeiliaid anwes wedi'u rhewi-sychu yn rhydd o barasitiaid.Gan mai cig ffres yw'r deunydd crai, mae gan rai perchnogion anifeiliaid anwes bryderon am hyn.Er bod danteithion wedi'u rhewi-sychu yn cael eu gwneud o gig ffres, maent wedi mynd trwy gyfres o brosesu (sychu gwactod a rhewi, ac ati).Ni fydd danteithion anifeiliaid anwes wedi'u rhewi-sych yn cael problemau parasit!

Mae danteithion anifeiliaid anwes wedi'u rhewi-sychu nid yn unig yn gyfoethog mewn protein, ond maent hefyd yn cynnwys mwynau a ffibr dietegol sy'n dda iawn i gorff yr anifail anwes.


Amser post: Ionawr-18-2012