gwef

Bwydo priodol i gŵn

Yn gyntaf, rheoli faint o fyrbrydau ci, bydd byrbrydau ci i fwyta mwy yn effeithio ar bryd y ci.

Dau, ni ellir eu disodli gan fyrbrydau prydau, byrbrydau cynnwys maethol yn gymharol sengl, fel pryd o faeth.Felly ni ddylech ddefnyddio byrbrydau yn lle prydau.

Tri, peidiwch â gadael i'r ci ddatblygu'r arfer o fwyta byrbrydau bob dydd, mae byrbrydau cŵn yn cael eu defnyddio fel gwobr fel arfer.Pan ddaw gwobr yn rhywbeth sy'n digwydd bob dydd, nid yw'r ci yn meddwl amdano fel gwobr.

Pedwar, dylai gwahanol fathau o fyrbrydau gael eu paru gyda'r ci i'w fwyta, gall un adael i'r ci gael teimlad ffres, gall dau hefyd adael i'r ci gymryd mwy o faeth.

Mae yna lawer o wahanol fathau o fyrbrydau cŵn, sy'n dda i'ch ci.Gall bwydo'n iawn eich helpu i fondio gyda'ch ci.Ond gall bwydo'ch ci gormod fod yn straen ac yn beryglus.

Er bod byrbrydau'n dda, peidiwch â chwynnu “cwpan” o ~~~


Amser postio: Mai-09-2013